DOTACJE 45% INSTALACJE SOLARNE
Dotacje na zakup kolektorów słonecznych

W roku 2010 wchodzi w życie pierwszy w historii Polski, ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej.

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 500 PLN do mkw. instalacji.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:
1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy

Jakie Banki biorą udział w programie?

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z następującymi bankami:
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Polskiej Spółdzielczości
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny.

  Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

  Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark.
  Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie skontaktuj się z nami.
  Schemat instalacji solarnej powinien być zatwierdzony przez projektanta z uprawnieniami.
  Gwarantujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i kosztorysu, niezbędnych do złożenia w placówce wybranego banku.


 • stat4u